Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku zatrudni ratowników wodnych z pełnymi kwalifikacjami (KPP) do pracy samodzielnej na krytej pływalni. Wszelkie informacje w Sekretariacie MOSiR lub pod nr tel. 81 825 15 78