1. UDOSTĘPNIANIE PŁYWALNI KRYTEJ

Bilet normalny (45 min.) – 5,00 zł
Bilet ulgowy (45 min.) – 3,00 zł

Karnet normalny (10 wejść) – 45,00 zł (ważny przez 1 miesiąc)
Karnet normalny (20 wejść) – 75,00 zł (ważny przez 2 miesiące)
Karnet ulgowy (10 wejść) – 25,00 zł (ważny przez 1 miesiąc)
Karnet ulgowy (20 wejść) – 40,00 zł (ważny przez 2 miesiące)

Cena udostępnienia 1 toru 13,00 – 17,00 zł
Cena udostępnienia brodzika 22,00 – 34,00 zł
Cena udostępnienia całego basenu 110,00 – 140,00 zł
Bilet ulgowy przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się i po okazaniu legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.

* Wejście zawsze o pełnej godzinie (przerwa 15 min.) – np. 15.00, 16.00, 17.00

2. UDOSTĘPNIANIE PŁYWALNI ODKRYTEJ

Bilet normalny (całodniowy) – 6,00 zł
Bilet ulgowy (całodniowy) – 4,00 zł
Bilet całodniowy oznacza jedno wejście tzn. po opuszczeniu pływalni nie można na nią ponownie wejść za ten sam bilet
Bilet ulgowy przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się i po okazaniu legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.

3. UDOSTĘPNIANIE SAUNY

1 osoba 12,00 zł; za każdą następną 5,00 zł.

4. UDOSTĘPNIANIE KORTÓW TENISOWYCH

Cena za udostępnienie jednego kortu na 45 min. wynosi 4,00 zł.
Korty udostępnione są w godzinach pracy kasy pływalni odkrytej – tam należy opłacić wstęp na korty.

5. UDOSTĘPNIANIE BOIS PIŁKARSKICH

Udostępnianie boisk na treningi (za 1,5 godziny) wynosi:
– boisko główne 128,40 zł
– boisko boczne 107,00 zł

Udostępnianie boisk na przeprowadzenie meczu (za mecz) wynosi:
– boisko główne 214,00 zł
– boisko boczne 128,40 zł