1. UDOSTĘPNIANIE PŁYWALNI KRYTEJ

Bilet specjalny (45 min.) – 2,50 zł brutto
(„Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”)
Bilet normalny (45 min.) – 5,00 zł brutto
Bilet ulgowy (45 min.) – 2,50 zł brutto

Karnet normalny (10 wejść) – 45,00 zł brutto (ważny przez 1 miesiąc)
Karnet normalny (20 wejść) – 75,00 zł brutto (ważny przez 2 miesiące)
Karnet ulgowy (10 wejść) – 25,00 zł brutto (ważny przez 1 miesiąc)
Karnet ulgowy (20 wejść) – 40,00 zł brutto (ważny przez 2 miesiące)

Cena udostępnienia 1 toru – 17,00 zł brutto
Cena udostępnienia brodzika – 34,00 zł brutto
Cena udostępnienia całego basenu – 136,00 zł brutto

„Mamo, Tato – Pływaj za mną” – bezpłatne wejście dla rodziców i dzieci w wieku do 3 lat (niedziela godz.13:00)

Indywidualne nauki pływania prowadzone przez podmiot zewnętrzny – 5 zł (od każdej osoby uczestniczącej w jednorazowych zajęciach                                                                                                                                               indywidualnych)

Bilet ulgowy przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat i młodzieży uczącej się do 25 roku zyciapo okazaniu legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.
Bilet, karnet, kartę wolnego wstępu należy przed wejściem na pływalnię okazać do kontroli ratownikowi.

Kaucja za kluczyk do szafki ubraniowej – 5 zł brutto (zostaje zwrócona po oddaniu kluczyka do szafki)

* Wejście zawsze o pełnej godzinie (przerwa 15 min.) – np. 15.00, 16.00, 17.00

2. UDOSTĘPNIANIE PŁYWALNI ODKRYTEJ

Bilet normalny (całodniowy) – 6,00 zł
Bilet ulgowy (całodniowy) – 4,00 zł
Bilet całodniowy oznacza jedno wejście tzn. po opuszczeniu pływalni nie można na nią ponownie wejść za ten sam bilet
Bilet ulgowy przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się i po okazaniu legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.
Udostępnienie 1 toru na 45 min. (dotyczy grup pływackich) – 50 zł brutto

3. UDOSTĘPNIANIE SAUNY

1 osoba 12,00 zł; za każdą następną 5,00 zł.

4. UDOSTĘPNIANIE KORTÓW TENISOWYCH

Udostępnienie jednego kortu na 60 min. – 10 zł brutto za kort
Imienny karnet sezonowy – 150 zł brutto
Imienny karnet rodzinny (max. 2 os. w najbliższym pokrewieństwie, tzn. mąż, żona, dzieci) -200 zł brutto
Rezerwacja kortu na określony dzień i określoną godz. (co najmniej z 24 godz. wyprzedzeniem) – 5 zł brutto
REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

5. UDOSTĘPNIANIE BOISK PIŁKARSKICH

Udostępnianie boisk na trening lub mecz (za 120 min./mecz lub za 90 min./trening) wynosi (ceny brutto):
– boisko główne (z szatniami i spikerką)                           -500 zł
– boisko boczne                                                                       -180 zł
– boisko boczne (z szatniami)                                              -300 zł

– boisko boczne (z szatniami i oświetleniem)                   -470 zł

-oświetlenie (ryczałtowa opłata za energię elektryczną) -170 zł

-boisko treningowe A lub B                                                   -100 zł