1. UDOSTĘPNIANIE PŁYWALNI KRYTEJ

Bilet specjalny (45 min.) – 1,00 zł brutto
(„Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”)
Bilet normalny (45 min.) – 5,00 zł brutto
Bilet ulgowy (45 min.) – 3,00 zł brutto

Karnet normalny (10 wejść) – 45,00 zł brutto (ważny przez 1 miesiąc)
Karnet normalny (20 wejść) – 75,00 zł brutto (ważny przez 2 miesiące)
Karnet ulgowy (10 wejść) – 25,00 zł brutto (ważny przez 1 miesiąc)
Karnet ulgowy (20 wejść) – 40,00 zł brutto (ważny przez 2 miesiące)

Cena udostępnienia 1 toru – 17,00 zł brutto
Cena udostępnienia brodzika – 34,00 zł brutto
Cena udostępnienia całego basenu – 136,00 zł brutto

Bilet ulgowy przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się i po okazaniu legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.
Bilet, karnet, kartę wolnego wstępu należy przed wejściem na pływalnię okazać do kontroli ratownikowi.

Kaucja za kluczyk do szafki ubraniowej – 5 zł brutto (zostaje zwrócona po oddaniu kluczyka do szafki)

* Wejście zawsze o pełnej godzinie (przerwa 15 min.) – np. 15.00, 16.00, 17.00

2. UDOSTĘPNIANIE PŁYWALNI ODKRYTEJ

Bilet normalny (całodniowy) – 6,00 zł
Bilet ulgowy (całodniowy) – 4,00 zł
Bilet całodniowy oznacza jedno wejście tzn. po opuszczeniu pływalni nie można na nią ponownie wejść za ten sam bilet
Bilet ulgowy przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się i po okazaniu legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.
Udostępnienie 1 toru na 1 godz. lekcyj. (dotyczy grup pływackich) – 40 zł brutto

3. UDOSTĘPNIANIE SAUNY

1 osoba 12,00 zł; za każdą następną 5,00 zł.

4. UDOSTĘPNIANIE KORTÓW TENISOWYCH

Udostępnienie jednego kortu na 1 godz. – 10 zł brutto za kort
Imienny karnet sezonowy – 120 zł brutto
Imienny karnet rodzinny (max. 2 os. w najbliższym pokrewieństwie, tzn. mąż, żona, dzieci) -180 zł brutto
Rezerwacja kortu na określony dzień i określoną godz. (co najmniej z 24 godz. wyprzedzeniem) – 5 zł brutto
REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

5. UDOSTĘPNIANIE BOIS PIŁKARSKICH

Udostępnianie boisk na treningi (za 1,5 godziny) wynosi:
– boisko główne 128,40 zł brutto
– boisko boczne 107,00 zł brutto

Udostępnianie boiska na treningi (za 1,5 godziny) wraz z oświetleniem wynosi:
– boisko boczne 107, 00 zł brutto + 220 zł brutto (ryczałtowa opłata za energię elektryczną)

Udostępnianie boisk na przeprowadzenie meczu (za mecz) wynosi:
– boisko boczne 128,40 zł brutto + 330 zł brutto (ryczałtowa opłata za energię elektryczną)